Archive for December, 2012

Realtek High Definition Audio Codec Driver for 2000/XP/2003 2.70 ไดร์เวอร์เสียงสำหรับ XP

Realtek High Definition Audio Codec Driver for 2000/XP/2003 2.70Realtek High Definition Audio Codec Driver for 2000/XP/2003 2.70 ดาวน์โหลดไดร์เวอร์ไดร์เวอร์เสียง xp อย่างที่ทราบว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปเร็วมาก จนทำให้บางทีเราตามมันไม่ทัน ซึ่งปัจจุบันหากมีโปรแกรมใหม่ออกมาเราอาจจะลืมของเดิมที่เราเคยใช้ เช่น ปัจจุบัน windows 7 หรือ windows 8 กำลังเป็นที่นิยมจนทำให้กลุ่มผู้ที่ยังใช้ Windows XP อยู่หาไดร์เวอร์ที่จะมาลงเครื่องของตนเองยากยิ่งขึ้น ซึ่งวันนี้ผมจึงถือโอกาสนำไดร์เวอร์เสียงสำหรับผู้ใช้ xp มาให้ได้โหลดไปติดตั้งกัน ซึ่งเป็นไดร์เวอร์เสียงของ Realtek ซึ่งถือว่าเป็นไดร์เวอร์ที่มีคุณภาพ Continuous To Download Driver »